ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 75ನೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳದ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರು


Comments